ympäristöneuvonta

oppijan tarpeesta lähtevä, henkilökohtainen ja vuorovaikutteinen tiedon levittäminen, joka edistää ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvien tietojen ja taitojen omaksumista