ympäristönsuojelu

toimintaa, jolla pyritään ehkäisemään ympäristöongelmia ennalta sekä poistamaan tai lieventämään syntyneitä ympäristöongelmia

Ympäristönsuojelun avulla halutaan turvata ihmisen hyvinvointi ja säilyttää luonnon elinvoima.

Lähteet: 

5. Berninger, K., Tapio, P. & Willamo, R. 1996. Ympäristönsuojelun perusteet. Gaudeamus.

 

19. Hakala, H. & Välimäki, J. 2003. Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. 2. painos. Gaudeamus.

 

94. Willamo, R. 2005. Kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristönsuojelutieteessä. Sisällön moniulotteisuus ympäristönsuojelijan haasteena. Environmental Fennica 23. Saatavissa sähköisenä: urn.fi/URN:ISBN:952-10-2527-1