ympäristöongelma

ihmisen aiheuttama ekologisten vaikutusten ketju tai yksittäinen ekologisen ympäristön muutos, joka koetaan haitalliseksi

Ympäristöongelma on aina arvokysymys. Luonnossa ilmenevistä muutoksista tulee ongelmia vasta silloin, kun ihminen tulkitsee ja arvottaa ne haitallisiksi.

Lähteet: 

5. Berninger, K., Tapio, P. & Willamo, R. 1996. Ympäristönsuojelun perusteet. Gaudeamus.

 

19. Hakala, H. & Välimäki, J. 2003. Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. 2. painos. Gaudeamus.

 

94. Willamo, R. 2005. Kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristönsuojelutieteessä. Sisällön moniulotteisuus ympäristönsuojelijan haasteena. Environmental Fennica 23. Saatavissa sähköisenä: urn.fi/URN:ISBN:952-10-2527-1