ympäristöopetus

opetuksen osa-alue, joka lisää oppijan tietoa ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä sekä edistää ympäristötietoisuutta ja kestävää elämäntapaa

Ympäristöopetusta tarjotaan pääasiassa opetussuunnitelmien kautta ohjatussa koulujärjestelmässä, jossa yksilön oppimiselle on asetettu tavoitteita ja jossa opetussisällöt ovat tarkoin määriteltyjä. Synonyyminä voitaisiin käyttää termiä kestävän kehityksen opetus.