ympäristöosaaminen

tietotaito, jota yhdistetään muuhun osaamiseen toiminnan kaikissa vaiheissa ympäristöhaittojen minimoimiseksi ja ympäristöongelmien ratkaisemiseksi

Ammatillisesta näkökulmasta ympäristöosaaminen on ammattitaidon osa, jota tarvitaan kaikilla aloilla ja kaikissa ammateissa. Ympäristöosaaminen perustuu ekologiseen ymmärrykseen, poikkitieteelliseen tarkasteluun, käytännön ongelmanratkaisutaitoihin ja jaettuun asiantuntijuuteen.

Lähteet: 

59. Lundgren, K. (toim.). 2012. Ympäristöosaajat 2025 – tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla. Suomen ympäristöopisto SYKLI. Saatavissa sähköisenä: static.ecome.fi/upload/1498/ymparisto_osaajat2025.pdf