ympäristöpainotteinen oppilaitos

ympäristöpainotteista opetusta antava oppilaitos, jonka opetus perustuu paikallisen koulutuksen järjestäjän hyväksymään opetussuunnitelmaan

Ympäristöpainotteista opetusta voidaan toteuttaa lukuisin eri tavoin oppilaitoksesta riippuen.

Lähteet: 

158. Houtsonen, Lea. Opetushallitus