ympäristöpolitiikka

i. yhteiskuntapolitiikan osa, johon kuuluvat ympäristöä koskevien yhteiskunnallisten tavoitteiden muotoilu ja tavoitteiden saavuttamiseksi valitut keinot

ii. yksilön tai yhteisön julkilausuma ympäristönäkökohtiin liittyvistä arvoista, periaatteista, päämääristä, tavoitteista ja toimintatavoista

Ympäristöpolitiikka on ihmisen ja ympäristön suhteiden järjestämistä ja yksi ympäristönsuojelun toteutustavoista.

Lähteet: 

19. Hakala, H. & Välimäki, J. 2003. Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. 2. painos. Gaudeamus.

 

32. Kiiskinen, A.-L. 2001. Ympäristöhallinto vastuullisen elämäntavan edistäjänä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 187.

 

153. Ympäristöpolitiikka. www.travelcon.fi/ymparistotietous.php?osa=politiikka