ympäristötietoisuus

ympäristönäkökohtien tiedostaminen ja niiden huomioiminen toimintaa koskevia päätöksiä ja valintoja tehtäessä

Lähteet: 

8. Cantell, H. 2006b. From Environmental Awareness to Responsibility: Challenges and Possibilities. Teoksessa: Tani, S. (toim.), Sustainable Development through Education: Proceedings of the International Conference on Environmental Education. University of Helsinki, Department of Applied Sciences of Education. Research Report 268/2006.

 

38. Konttinen, A. 1998. Ympäristö tietoisuudessa ja toiminnassa. Teoksessa: Koskinen, K. (toim.), Sosiologisia karttalehtiä. Ss. 277–290. Vastapaino.

 

78. Partanen-Hertell, M., Harju-Autti, P., Kreft-Burman, K. & Pemberton, D. 1999. Raising environmental awareness in the Baltic Sea area. Suomen ympäristö 327.

 

100. Ympäristösanasto. 1998. Ympäristöalan keskeiset käsitteet ja termit. Tekniikan Sanastokeskus ry.