ympäristövalistus

yhteisön tarpeesta lähtevä, ihmisjoukoille suunnattu ja yksisuuntainen tiedon levittäminen, joka edistää ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvien mielipiteiden ja toimintatapojen muuttamista

Lähteet: 

32. Kiiskinen, A.-L. 2001. Ympäristöhallinto vastuullisen elämäntavan edistäjänä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 187.

 

155. Ympäristövalistus ja -tiedotus*