ympäristövastaava

henkilö, joka on nimetty suunnittelemaan ja ohjaamaan yhteisön ympäristötyötä ja joka vastaa työn etenemisestä johdon tuella

Ympäristövastaavan työtä tehdään yhteisöstä riippuen oman toimen ohella tai päätoimisesti. Käytännön ympäristötyö kuuluu yhteisön jokaiselle jäsenelle.

Lähteet: 

13. Ekokompassi. Opas pk-yritykselle Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon. Ilmastoinfo. Saatavissa sähköisenä: www.ekokompassi.fi/ymparistojarjestelma/ekokompassi-opas/

 

161. Markkula, Teea. Vantaan kaupunki