ympäristövastuullisuus

yksilön tai yhteisön pyrkimys toimia ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla oman pätevyyden ja toimintaympäristön tarjoamien mahdollisuuksien mukaan

Lähteet: 

8. Cantell, H. 2006b. From Environmental Awareness to Responsibility: Challenges and Possibilities. Teoksessa: Tani, S. (toim.), Sustainable Development through Education: Proceedings of the International Conference on Environmental Education. University of Helsinki, Department of Applied Sciences of Education. Research Report 268/2006.

 

12. Cantell, H. & Larna, R. 2006. Ympäristövastuullisuus nuorten sanoissa ja teoissa. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A1:2006.

 

24. Hungerford, H. & Volk, T. 1990. Changing learner behaviour through environmental education. The Journal of Environmental Education 21(3).

 

42. Koskinen, S. 2007. Lähiympäristöön vaikuttavaa ympäristökasvatusta. Teoksessa: Gretschel, A. & Kiilakoski, T. (toim.), Lasten ja nuorten kunta. Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 77.

 

43. Koskinen, S. & Horelli, L. 2006. Ympäristövastuullinen kansalaisuus kouluopetuksessa. Nuorisotutkimus 3/2006.

 

77. Paloniemi, R. & Koskinen, S. 2005. Ympäristövastuullinen osallistuminen oppimisprosessina. Terra 117: 1.