ympäristöviestintä

i. yritysten ja yhteisöjen toiminnan ympäristönäkökohtiin liittyvä viestintä

ii. ympäristötiedon levittäminen ja jakaminen viestinnän keinoja käyttäen

Lähteet: 

116. Halme, M. 2004. Ujo ympäristöviestintä. Hukattu kilpailuetu? www.wwf.fi/wwf/www/uploads/pdf/MinnaHalmeGOsem04.pdf

 

156. Ympäristöviestintä. Ympäristöjohtamisen sanasto. lipas.uwasa.fi/termino/WasaTerm/ymparistojohtaminen/ympristviestint.html