Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto

Käsitys-hankkeessa määriteltiin 48 ajankohtaista kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen käsitettä. Edeltävässä vuoden 2008 hankkeessa laaditut 50 määritelmää käytiin myös läpi: osaa päivitettiin ja kaikkien kieliasu tarkastettiin. Koossa on nyt lähes sata käsitettä määritelmineen. Käsitteiden joukossa on myös joitakin alalla keskeisiä erisnimiä. Lisäksi mukaan on otettu muutamia englannin- ja ruotsinkielisiä käsitteitä, joille on valittu suomenkielinen vastine.

Määritelmät on laadittu kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmasta suomalaisille toimijoille käytännön ympäristökasvattajista ja ympäristövastaavista opetus- ja ympäristöhallintoon. Tavoitteena on löytää yhteinen kieli tärkeän asian edistämiseksi. Määritelmät kuvaavat tilannetta vuonna 2013 – ajan myötä yhteiskunta ja samalla käytettävät käsitteet määritelmineen muuttuvat. Toivottavasti tämä hanke saa jatkoa tulevina vuosina, kun on taas aika päivittää vanhoja ja laatia uusia määritelmiä.

Harvalla määritelmällä on ollut valmiiksi yksi yleisesti hyväksytty lähde. Yhteistä kieltä etsittäessä onkin käytetty hyvin erilaisia aineistoja tieteellisistä julkaisuista Wikipediaan. Mikäli käsitteen yhteydessä ei ole kirjallisuusviitteitä, määritelmä pohjautuu työskentelyyn tässä ja/tai edeltävässä hankkeessa. Käsitys-hankkeessa toteutetut kaksi verkkokyselyä ja kaksi työpajaa sekä asiantuntijoiden haastattelut ovatkin olleet tärkeitä lähteitä kaikkien käsitteiden määrittelyssä. Lämmin kiitos kaikille työssä mukana olleille!

Käsitteiden suuren määrän vuoksi määritelmät on esitetty aakkosjärjestyksessä. Koska kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen toimijakenttä on laaja ja näkökulmat hyvin erilaisia, käsitteiden tiukka luokittelu ei ole mielekästä tai edes mahdollista. Keskeisiä lähikäsitteitä mainitaan kuitenkin määritelmien yhteydessä.