Alueellinen ja paikallinen toiminta

Alueellinen taso – verkostoista voimaa

Alueelliset ympäristökasvatusverkostot

Alueelliset ympäristökasvatusverkostot ovat merkittäviä toimijoita kestävän kehityksen kasvatuksen käytännön työn tukemisessa ja opettajien osaamisen lisäämisessä.

Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä PYY ja sen työvaliokunta Pyrstö ovat hyvin aktiivisia alueellisia toimijoita. Verkostossa on mukana edustajia valtionhallinnosta, kunnista, kouluista, nuorisokeskuksista, järjestöistä ja yrityksistä sekä yksityishenkilöitä. PYY antaa innostusta ja vertaistukea jäsenilleen. Siihen on liittynyt jo yli sata ympäristökasvatuksesta kiinnostunutta henkilöä eri puolilta Pirkanmaata.

- Annukka Alppi, rehtori, Mahnalan Ympäristökoulu

LYKE-verkosto

Luonto- ja ympäristökasvatusta sekä kestävän elämäntavan kasvatusta tukevien toimijoiden LYKE-verkosto8 toimii alueellisella ja kunnallisella tasolla päiväkotien ja koulujen tukena. Verkoston tarkoituksena on saattaa yhteen toimijoita, jotka voivat tarjota tukea ja ohjelmia päiväkotien ja koulujen luonto- ja ympäristökasvatukseen sekä kestävän elämäntavan kysymyksiin.

Verkostoon kuuluu luonto- ja ympäristökouluja, valtakunnallisia nuorisokeskuksia, Metsähallituksen luontokeskuksia ja leirikeskuksia. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että jokaisella Suomen päiväkodilla ja koululla on paikka, josta saa tukea kestävän kehityksen kasvatuksen kysymyksiin.