Alueellinen toiminta

Alueelliset ympäristökasvatusstrategiat

Alueellisessa ympäristökasvatusstrategiassa määritellään tavoitteet ja linjaukset, joilla pyritään ympäristökasvatuksen roolin vahvistamiseen, ympäristökasvatusosaamisen lisäämiseen sekä ympäristökasvatustoiminnan vakiinnuttamiseen ja resurssien turvaamiseen. Alueellinen ympäristökasvatusstrategia voi olla itsenäinen kokonaisuutensa tai kuulua osana esimerkiksi maakuntaohjelmaan.

Käytännössä alueelliset ympäristökasvatusstrategiat, siltä osin kun niitä on toteutettu, on laadittu alueellisten ympäristökasvatusverkostojen voimin. Yhteistyöverkostoissa onkin laajaa alueellista osaamista ja asiantuntijuutta. Vain harvoilla alueilla on tällä hetkellä valmis ympäristökasvatusstrategia. Lounais-Suomen esimerkkiin voi tutustua tästä.

Alueelliset ympäristökasvatusverkostot

Alueelliset ympäristökasvatusverkostot saivat alkunsa osana ympäristöministeriön ja opetusministeriön yhteistä Maakuntarallia vuonna 2005, jolloin koottiin yhteen ympäristökasvatustyötä tekeviä tahoja maakunnittain.

Alueelliset ympäristökasvatusverkostot ovat maakunnan toimijoiden yhteenliittymiä. Verkostoissa voi olla edustajia valtionhallinnosta, kuntien eri toimialoilta, luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkostosta LYKEstä, nuorisokeskuksista, järjestöistä ja yrityksistä. Verkostojen tarkoituksena on koota toimijat yhteen ja toimia kivijalkana alueelliselle ympäristökasvatustyölle. Verkostoissa vaihdetaan tietoja ja kehitetään uutta.

Alueellisten ympäristökasvatusverkostojen kokoamisvastuu on Kestävän kulutuksen ja tuotannon toimikunnassa KULTUssa8määritelty ELY-keskuksille. ELY-keskuksia koskeva lainsäädäntö9 velvoittaa keskuksia myös parantamaan ympäristötietoisuutta alueellaan. Toisaalta alueellisten ympäristötietoisuus- ja ympäristökasvatussuunnitelmien koordinointi on annettu maakuntien liitoille liittoja ohjaavan lain perusteluissa4.

Käytännössä ympäristökasvatusverkostojen kokoaminen vaihtelee alueittain eikä sille ole yhteistä toimivaa mallia.

Kaikkialla verkostot eivät ole lähteneet toimimaan. Niillä alueilla maakunnan liitto ei välttämättä ole ottanut asiaa eteenpäin vietävksi. Tämä, kuten monet muutkin ympäristökasvatukseen liittyvät käytännöt ja asiat, ovat usein henkilösidonnaisia. Mikäli vastaava henkilö on lomalla, kukaan ei hoida asioita.

- Anna-Liisa Kiiskinen, kehittämispäällikkö, Keski-Suomen ELY-keskus