Esimerkkeinä SaloPOLKU ja kulttuurikasvatusohjelma POLKU

SaloPOLKU

Vuonna 2009 Salon kuntaliitoksen myötä kymmenen kunnan koulujen ja päiväkotien kulttuurikasvatus tuli yhtenäistää. Yksiköt olivat maantieteellisesti etäällä toisistaan ja toimintatavoiltaan erilaisia. SaloPOLKU kehitettiin Opetushallituksen myöntämällä oppimisympäristöjen kehittämisrahalla. Myös kunta osallistui rahoitukseen kuntien yhdistymisavustuksella.

Polkuun haettiin mallia Espoon Helsingin ja Turun kulttuuripoluista. SaloPOLKU-mallin laaja-alaiseen kulttuurikasvatukseen otettiin mukaan taide- ympäristö-, liikunta- ja kirjastokasvatus. Kolmen vuoden hankeaikana kouluihin, päiväkoteihin ja nuorisotiloille kehitettiin paikallisesti ja valtakunnallisesti kiinnostavia malleja, joiden avulla tuotettiin vuodelle 2012 kustannustehokasta toimintaa. Toiminta perustui yhteistyön hengen luomiseen ja voimavarojen yhdistämiseen.

SaloPOLKU rakentui vuosittaisista teemoista, joiden toteutus suunniteltiin päiväkoti- ja koulukohtaisesti:

 • Minä – Itsetunnon vahvistaminen

 • Me – Yhdessä toimiminen

 • Aika – Ymmärrys juurista

 • Ympäristö – Vahva suhde luontoon ja kulttuuriympäristöön

 • Tuttu–Vieras – Taito elää moniarvoisessa maailmassa.

Paikalliset taiteilijat toteuttivat teemoihin kytkeytyviä projekteja kouluissa ja päiväkodeissa yhdessä lasten kanssa lapsilähtöisesti. Erityisoppilaiden ja eri ikäryhmien huomioonottaminen onnistui valituilla työskentelytavoilla hyvin.

SaloPOLKUa kehitettiin laajassa yhteistyössä. Salon kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa työssä mukana olivat kaupungin teknisen toimen puisto-osasto, museopalvelut ja kirjastot, Aurinkoinen tulevaisuus ry, Rouskis Oy, Ekotori ja 4H sekä Salon ulkopuolelta mm. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Valonia ja Vantaan kaupunki.

SaloPOLKU päättyi vuoden 2013 alussa osana kaupungin säästötoimenpiteitä. Ilman rakenteita säännöllinen toiminta ei sellaisenaan jatku, mutta hankkeen saavutuksista on jatkossakin iloa ja hyötyä:

 • Päiväkotien ja koulujen kokemus ja osaaminen

 • Kulttuurikasvattajien ja museoiden kasvatuksellinen osaaminen ja kulttuuriympäristötietoisuus

 • Yhdistysten osaaminen ja halu jatkaa työtä

 • Paikallisten osaajien verkostoituminen

Esimerkkejä toteutetuista projekteista: www.salopolku.com

 

Toiminta on viety ensisijaisesti lasten luo, heidän omaan toiminta- ja lähiympäristöönsä. Lähiluonnon ja yhteisöllisyyden arvostus on lisääntynyt. Toiminnassa on syntynyt paikallisten taiteilijoiden, yhdistysten ja osaajien verkosto. Kunnan sisällä on rakentunut toimialarajat ylittävä yhteistyö ja olemassa olevia resursseja on ohjattu yhteen tavoitteeseen.

Elina Välttilä, tuottaja, SaloPOLKU-hanke

Kulttuurikasvatusohjelma POLKU

Innostuneen ja avoimen yhteistyön myötä SaloPOLKU-hankkeen rinnalle kasvoi monia muitakin hankkeita, joissa mm. rakenneltiin päiväkotien pihoja, tuotettiin leikkipihakortteja ja avattiin materiaalipankki.

Osana Salon kansalaisopiston Ympäristöteatteri-hanketta tuotettiin kulttuurikasvatusohjelma POLKU, joka antaa käytännöllisiä työkaluja kulttuurikasvatukseen ja huomioi kaikissa kohdissaan kestävän kehityksen eri ulottuvuudet.

Kulttuurikasvatusohjelma POLKU

POLKU on työkalu kestävän kehityksen, perusopetuksen opetussuunnitelman aihekokonaisuuksien ja varhaiskasvatuksen orientaatioiden toteuttamiseen.

POLKUA voi toteuttaa myös yksittäisen koululuokan tai päiväkotiryhmän omana vuosiohjelmana. POLUN selkärankana ovat kestävän kehityksen taloudellinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja ekologinen ulottuvuus.

Taloudellinen ulottuvuus – Nuukuus

 • Materiaalien kierto ja säästäväisyys

 • Läheltä löytyvän arvostaminen

Kulttuurinen ulottuvuus – Vaikuttaminen

 • Lapsi kulttuurivaikuttajana

 • Aikuisen rooli taustalla

Sosiaalinen ulottuvuus.– Auttaminen

 • Yhdessä tehtävät teot

 • Läheltä löytyvä apu ja tuki

 • Keinotekoisten rajojen ylittäminen

Ekologinen ulottuvuus.– Vastavuoroisuus

 • Maailma on kokonaisuus

 • Tekoni ovat kauaskantoisia

Lue lisää: http://salopolku.ning.com