Esimerkkinä Mahnalan Ympäristökoulu

Mahnalan Ympäristökoulu, Hämeenkyrö
Luokka-asteet 1–6
Oppilaita n. 100
Opetushenkilökuntaa 10
Keittäjä ja talonmies
 
Mahnalan Ympäristökoulu on nimestään huolimatta perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista opetusta antava Hämeenkyrön kunnan koulu. Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus ovat olleet olennainen osa koulun arvoja, toimintakulttuuria ja arkea 1990-luvulta alkaen. 
 
Koulun opetussuunnitelman mukaisesti oppilaat tutustuvat omaan luonto- ja kulttuuriympäristöönsä sekä kulttuurimaisemaansa tavoitteellisesti. Pienimmät käyvät pihapiirissä ja lähikylissä, isommat tutustuvat elinkeinoihin ja ekosysteemeihin sekä kulttuurisesti ja arkeologisesti arvokkaisiin kohteisiin. Lähimaatilayhteistyö on tärkeä toiminnan muoto. Sadonkorjuu niin lähitiloilta, koulun puutarhasta kuin lähimetsistäkin kuuluu luontevasti koulutyöhön. Koulussa tarjotaan luomu- ja lähiruokaa.
 
Mahnalan mallissa on pitkälti kyse omasta halusta kehittää toimintaa kestävän kehityksen saralla. Ehkä suurimmat haasteet ovat olleet lähi- ja luomuraaka-aineiden säilyttäminen ja lisääminen kouluaterioilla. Ongelmia on tullut eteen, koska kunnan hankintatoiminta ja EU:n säädökset ovat tiukentuneet. Tulee tarttua haasteisiin ja etsiä uusia polkuja jatkaa hyväksi todettua toimintaa. Esimerkiksi voidaan asettaa tarjouskilpailussa etusijalle ympäristöhyödyt ja tuoreus tai voidaan lähteä pilotoimaan lähiruokahanketta, jolloin voidaan rikkoa raja-aitoja hallitusti.”
- Annukka Alppi, rehtori, Mahnalan Ympäristökoulu
Ympäristökasvatuksesta koulun arjessa kerrotaan tarkemmin julkaisussa Mahnalan Ympäristökoulu – kestävää kehitystä edistävää kasvatusta kouluarjessa ympäristökasvatuksen menetelmin.