Esimerkkinä Siimapuiston päiväkoti

Siimapuiston päiväkoti

> Päiväkodit > Korso-Koivukylän alue > Siimapuiston toimintayksikkö

Vantaalainen Siimapuiston päiväkoti toteutettiin päivähoidon kestävän kehityksen pilottihankkeena. Hyvän suunnittelun, oikea-aikaisen reagoinnin ja pitkäjänteisen työn avulla päiväkoti rakennettiin tavallisen päiväkodin budjetin rajoissa. Myös toiminnassa resurssit ovat samat kuin muillakin kunnallisilla päiväkodeilla.

Vantaan tilakeskus teki suunnitelmat ja rakentamisessa noudatettiin kestävän kehityksen periaatteita. Päiväkoti lämpiää maalämmöllä, valaistus toimii liiketunnistimilla ja lajitteluastioille on varattu riittävästi tilaa. Pihalla komeilee kompostori päiväkodin biojätteitä varten. Kestävän kehityksen kriteerit otetaan huomioon myös kaikissa Siimapuiston hankinnoissa. Esimerkiksi ulkolelut on hankittu käytettyinä Kierrätyskeskuksesta.

Lapset ja aikuiset osallistuvat päiväkodin toiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi pihalle rakennetaan yhteisvoimin aistipuutarhaa. Arjessa varmistetaan jokapäiväisen luontosuhteen vahvistamiseen liittyvät tekijät.

Henkilökunta valitaan painottaen ympäristötietoisuutta ja liikuntaosaamista. Hakijoita uuden päiväkodin työntekijöiksi oli paljon, ja heistä saatiin kokoon sitoutunut, innostunut ja osaava työyhteisö. Päiväkodissa työskentelee kasvattajien lisäksi vammaisia aikuisia avustajineen. He tekevät tarpeellisia töitä, ja samalla sekä lapset että aikuiset voivat oppia toisiltaan.

Kestävä kehitys arjessa

Kestävän kehityksen eri ulottuvuudet huomioidaan Siimapuiston käytännön toiminnassa. Esiopetuksessa ei käytetä kirjoja, vaan metsäeskarit hyödyntävät oppimisessa metsää. Myös luontosuhteen vahvistaminen, puutarhanhoito, kompostointi ja jätteiden lajittelu liittyvät ekologisen kestävyyden näkökulmaan.

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mahdollisuus luodaan pienryhmissä. Pienryhmissä on eri ikäisiä lapsia, ja ryhmät muodostavat pienoisyhteiskunnan harjoittelukentän. Ryhmissä harjoitellaan sosiaalisia taitoja ja luontosuhdetta yhdessä. Samalla ehkäistään ennalta oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia.

Taloudelliseen kestävyyteen liittyen Siimapuiston päiväkodilla on paljon kestävän kehityksen arvoja kannattavia yhteistyökumppaneita: Biolan Oy, Fiskars Oy, Koulumetsät arvoonsa -hanke, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Puutarha Tahvoset Oy, Siimapuiston vanhempaintoimikunta, Vantaan kaupungin vammaispalvelut ja Vantaan luontokoulu.

Yhteistyökuviot tukevat myös ajatusta, jossa paikallinen ja alueellinen yhteistyö toimivat kasvattajina. Yhteistyökumppanien kanssa on esimerkiksi tuotu perinneleikkejä päiväkodin arkeen. Siimapuiston päiväkoti tukee myös alueen yhteisöllisyyttä vuokraamalla tiloja ja toimimalla siten kohtaamispaikkana.

Vertaistukea päiväkodeille

Siimapuiston malliin suhtaudutaan Vantaalla erittäin myönteisesti. Yksiköstä tulee Vantaan kestävän kehityksen kiinnekohtapäiväkoti, joka tukee kaupungin arvoja ja kestävän kehityksen kasvatusta. Päiväkodin johtaja kutsuu Vantaan muiden päiväkotien luonto- ja ympäristövastaavat sekä ekotukihenkilöt Siimapuistoon kahdesti vuodessa. Yhdessä he miettivät, mitä kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa on ja miten sitä kannattaa edistää ja toteuttaa.

Päiväkotien ympäristövastaavat vievät tapaamisissa esiin nousseet tiedot ja ideat omiin päiväkoteihinsa. Johdon kanssa tehdään päätös, kuinka kestävän kehityksen asioita ja lasten luontosuhdetta edistetään omassa yksikössä. Siimapuisto tekee myös Vihreä lippu -työtä yhdessä lähipäiväkotien kanssa.

Kyse on ihan tavallisesta arjen elämästä, joka onnistuu hyvällä suunnittelulla ja oikeilla valinnoilla. Kun työtä jaetaan yhteistyötahojen kanssa, resurssit riittävät paremmin, ja työ on mielekkäämpää

- Leena Lahtinen, päiväkodin johtaja

 

Siimapuiston vinkit muille päiväkodeille

  • Aluksi kartoitus: mikä on jo hyvin, mitä pitäisi kehittää?

  • Mistä lähdetään liikkeelle?

  • Pienin askelin eteenpäin!