Esimerkkinä Torpparinmäen peruskoulu

Torpparinmäen peruskoulu, Helsinki

Torpparinmäen peruskoulu on ollut ympäristöpainotteinen perustamisestaan eli vuodesta 1999 alkaen. Kestävä kehitys on vahvasti esillä koulun opetussuunnitelmassa. Lisäksi koulun toiminta-ajatukseen on kirjattu, että oppilaita kasvatetaan suvaitsevaisuuteen ja ympäristövastuullisuuteen. Keskeistä on oppia ympäristövastuullisen ja terveen elämän taitoja. Koulun lähiympäristö luonto- ja kulttuuriperintökohteineen mahdollistaa koulun painoalueen monipuolisen toteuttamisen.

Jo ensimmäisenä toimintavuotena koulun salkoon nousi Vihreä lippu. Koulun ympäristötoimintaa ylläpitävät oppilaiden Vihreä lippu -raati ja aikuisten ympäristötiimi. Oppilaat myös toimivat opettajina kouluttaen opettajia, koulun muuta henkilökuntaa ja muidenkin koulujen opettajia ympäristöasioissa.

Kestävän kehityksen kasvatus on osa jokaisen opettajan työtä. Kokonaiskuvan saamiseksi olemme käyneet läpi, mitä eri oppiaineissa tehdään ympäristökasvatukseen liittyen. Se mahdollistaa eri aineiden opettajien yhteistyön. Syksyisin opettajat tekevät henkilökohtaiset pedagogiset tavoitteet alkavalle lukuvuodelle. Tavoitteita asetetaan myös ympäristökasvatuksen edistämiseen liittyen.

Osmo Korhonen, rehtori, Torpparinmäen peruskoulu