Esimerkkinä Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia

  • Suomen suurin ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu

  • Toimii Espoossa, Turussa, Tammisaaressa, Vaasassa ja Pietarsaaressa

  • Opiskelijoita n. 4 000

  • Henkilökuntaa n. 400

  • 27 koulutusohjelmaa

  • http://www.novia.fi

Kestävä kehitys on yksi painopistealue Yrkeshögskolan Novian visiossa. Noviassa työskentelee ympäristövastaava, jonka tehtäviin kuuluu kestävän kehityksen edistäminen kaikissa toiminnoissa eli opetuksessa, tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä arkitoiminnoissa.

Noviassa kestävä kehitys on kytketty järjestelmään, johon kuuluvat laatu-, ympäristö- ja työterveysasiat. Järjestelmän päätavoitteena on kouluttaa vastuullisia ja ammattitaitoisia kansalaisia, jotka tekevät laadukasta työtä kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen. Kun kestävän kehityksen työ on kytketty laatujärjestelmään, se saa suuremman painoarvon ja myös johdon huomion. Korkeakoulujen arviointineuvosto auditoi järjestelmän kuuden vuoden välein.

Auditointiraportin mukaan Novia on luonut toimivia mekanismeja kestävän kehityksen ja etenkin sen ympäristönäkökulman sisällyttämiseksi läpäisevänä teemana suurimpaan osaan toiminnastaan. Toimijat ovat sitoutuneita ja vaikuttavat kehittämistyöhön aktiivisesti järjestelmällisen laatutyön kautta.

Käytännössä jokainen yksikönjohtaja sopii rehtorin kanssa vuositavoitteista, joihin kuuluu aina myös kestävän kehityksen tavoitteita. Yksikkökohtaiset tavoitteet ovat tärkeitä: asetetut tavoitteet etenevät – ja niitä ideoita, joita ei ole mainittu tavoitteissa, ei voida lähteä toteuttamaan.

Yhteistyötä tehdään monella saralla. Tärkeimmät yhteistyökumppanit kestävän kehityksen kasvatuksen edistämisen näkökulmasta ovat pohjoismaiset korkeakouluverkostot, jotka edistävät kestävän kehityksen koulutusta ja tutkimusta.

Seuraamme, miten kestävä kehitys on sisällytetty opetussuunnitelmiin ja kursseihin. Kysymme myös opiskelijoilta vuosittain, onko kestävä kehitys opetuksessa riittävästi mukana. Opiskelijoilta pyydetään parannusehdotuksia, jotka otetaan huomioon opetuksen kehittämisessä.

- Tove Holm, ympäristövastaava