Kansainvälinen ohjaus

Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen suuria linjoja vedetään kansainvälisesti, Euroopan unionin ja Itämeren alueen tasolla.

Agenda 21

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmassa Agenda 21:ssa kestävää kehitystä halutaan edistää kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Agenda 21 painottaa alueellisten toimijoiden yhteistyötä sekä jo olemassa olevien verkostojen hyödyntämistä kestävän kehityksen edistämisessä.2

Rio+20

Rio de Janeirossa vuonna 2012 järjestetyn YK:n kestävän kehityksen kokouksen loppuasiakirjassa painotetaan alueellisten yhteisöjen roolia kestävän kehityksen kasvatuksessa ja koulutuksessa sekä kestävän kehityksen edistämisessä.3

EU:n kestävän kehityksen strategia

EU:n kestävän kehityksen strategiassa painotetaan koulutusjärjestelmän roolia kestävän kehityksen tavoitteiden ymmärtämisessä. Strategian avulla halutaan edistää yksilöiden ja yhteisöjen vastuullista toimintaa sekä parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia päätöksentekoon. Myös ymmärrystä ja tiedottamista kansalaisten ympäristökuormituksesta ja kestävistä toimintatavoista halutaan lisätä.4

Pohjolan uusi suunta

Kestävä kehitys – Pohjolan uusi suunta on pohjoismainen kestävän kehityksen strategia, joka mm. ohjeistaa koulujen kestävän kehityksen työtä.5

Baltic 21E

Itämeren alueen kestävän kehityksen ohjelmassa (Baltic 21E ) on tavoitteena, että kestävän kehityksen näkökohdat tulevat Itämeren alueen maiden koulutusjärjestelmien luonteviksi ja pysyviksi osiksi. 6