Kansainvälinen ohjaus

Kansainvälisesti viime vuosien keskeisenä tavoitteena on ollut saada kestävä kehitys osaksi opetussuunnitelmia.

Agenda 21

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman yksi luku käsittelee kasvatusta ja koulutusta. Sen pohjalta on rakennettu kansainvälisesti ja kansallisesti lainsäädäntöä, velvoitteita, ohjeita sekä käytännön menetelmiä ja toimintaa.1

Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen

YK julisti vuodet 2005–2014 kestävää kehitystä edistävän koulutuksen

Vuosikymmeneksi. Tavoitteena on saada kestävä kehitys maailman kaikkien valtioiden opetusjärjestelmiin vuosikymmenen kuluessa.2

Rio+20

YK:n kestävän kehityksen kokouksen loppuasiakirjassa kannustetaan oppilaitoksia ottamaan käyttöön kestävän kehityksen hyviä käytäntöjä ja sisällyttämään kestävän kehityksen osaksi opetusta yli oppiainerajojen sekä oppilaita, opettajia ja paikallisia yhteistyökumppaneita osallistumaan työhön aktiivisesti.3

Pohjolan uusi suunta

Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategian mukaan Pohjoismaiden tulee toimia sen puolesta, että kestävä kehitys sisällytetään opetussuunnitelmiin ja ohjeisiin peruskoulussa, toisen asteen koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa ja korkea-asteen koulutuksessa. Lisäksi edistetään kestävää kehitystä tukevaa osaamista ja teknologiaa. Pohjoismaalaisten tulee myös olla tietoisia kestävästä kehityksestä ja toimia aktiivisesti sen puolesta.4