Kansallinen ohjaus

Työ- ja elinkeinoministeriö

 • Alueiden kehittäminen

 • Maakuntaohjelmien valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen, seuranta ja arviointi

 • ELY-keskusten ohjaus

 • Laki-, asiakirja- ja strategiaohjaus

 • Hankerahoitus

 

Ympäristöministeriö

 • ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen ohjaus

 • Metsähallituksen luontopalvelujen ohjaus ja rahoitus

 • Laki-, asiakirja- ja strategiaohjaus

 • Hankerahoitus

 • Kestävän kehityksen koulutuksen yhteysryhmässä (KeKeYh-ryhmässä) toimiminen

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja nuorisotyön ohjaus

 • Toimialan tulos- ja informaatio-ohjaus

 • Laki-, asiakirja- ja strategiaohjaus

 • Hankerahoitus

 • KeKeYh-ryhmässä toimiminen

 

Opetushallitus

 • Esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen kehittäminen

 • Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden laatiminen

 • Hankerahoitus

 • KeKeYh-ryhmässä toimiminen