Kansallinen ohjaus

Aluehallintouudistus

Vuoden 2010 aluehallintouudistuksen myötä vastuu kestävän kehityksen kasvatuksesta jakautui aluehallintovirastojen (AVI), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) ja maakuntien liittojen kesken. Toimijoiden käsitys tehtävänjaosta ei kuitenkaan ole selkeä ja se vaihtelee alueittain. Toteutuksen haasteet liittyvät myös resurssien ja hyvien kontaktien puutteeseen.

Aluehallintouudistus ei ole edistänyt ympäristökasvatuksen asemaa.

- Anna-Liisa Kiiskinen, kehittämispäällikkö, Keski-Suomen ELY-keskus

Myös toimijoiden välinen yhteistyö on lähtenyt vaihtelevasti käyntiin, ja monin paikoin sille haetaan vielä muotoa. Toimiviakin esimerkkejä onneksi on.

Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa on nykyisin tärkeimpiä voimavaroja maakunnallisessa ympäristökasvatustyön edistämisessä.

- Reima Välivaara, ympäristöpäällikkö, Keski-Suomen liitto

 

Vastuut kuntien ympäristökasvatystyön tukemisessa

Maakunnan liitto

  • Vastuu ympäristökasvatuksen koordinoinnista

  • Ohjelmien suunnitteluprosessin käynnistäminen

ELY-keskus

  • Vastuu alueellisten verkostojen kokoamisesta

  • Asiantuntijarooli: ympäristötiedon tuottaminen

  • Ympäristötietoisuuden lisääminen ja kehittäminen

  • Viestintä

  • Keski-Suomen ELY-keskus koordinoi ympäristökasvatusta valtakunnallisella tasolla

Aluehallintovirasto

  • Asiantuntijarooli

  • Ei selkeää vastuuta, valtakunnallinen osaamiskeskusverkosto, opettajien täydennyskoulutus