Kestävän kehityksen kasvatus alueilla ja kunnissa

Keski-Suomessa Kesytys-hanke on tehnyt monipuolista työtä maakunnan tasolla ympäristötietoisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi kunnissa.

Lounais-Suomessa on toimiva alueellinen ympäristökasvatusverkosto, joka on edelläkävijänä laatinut alueellisen ympäristökasvatusstrategian. Turun kaupunki puolestaan tarjoaa esimerkin kestävän kehityksen ohjelmatyöstä sekä Ekotukitoiminnasta.

Selvitimme, miten kansainvälinen ja kansallinen ohjaus vaikuttavat alueelliseen ja kunnalliseen kestävän kehityksen kasvatuksen työhön.

Haastattelut

 • Stella Aaltonen, hankejohtaja, Turun kaupunki

 • Kaisu Anttonen, ympäristöpäällikkö, Tampereen kaupunki

 • Jaana Itälä-Laine, suunnittelupällikkö, Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia

 • Timo Juvonen, ympäristösuunnittelija, Varsinais-Suomen liitto

 • Anna-Liisa Kiiskinen, kehittämispäällikkö, Keski-Suomen ELY-keskus

 • Marjut Mikkola, ylitarkastaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

 • Niina Mykrä, toiminnanjohtaja, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto

 • Pirjo Rinne, ympäristökasvatuksen koordinaattori, Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia

 • Tarja Savea-Nukala, ympäristölupavastuualuen johtaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

 • Eija Syrjälä, projektipäällikkö, Kesytys-hanke

 • Kati Vähä-Jaakkola, toiminnanjohtaja, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura

 • Reima Välivaara, ympäristöpäällikkö, Keski-Suomen liitto