Kestävän kehityksen kasvatus kulttuurikasvatuksessa

Kulttuurisesti kestävään kehitykseen kuuluu luovuuden ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta sekä vuorovaikutuksen edistämistä kulttuurien sisällä ja välillä. Tämä asettaa haasteita kaikille yhteiskunnan aloille, myös kulttuurialalle itselleen.11

Kestävän kehityksen kasvatuksessa tavoitellaan kulttuurisen monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden arvostamista. Erilaisten kulttuuristen identiteettien hyväksyminen ja tukeminen luovat pohjan yhteisöllisyydelle ja yhteistyölle. Arkisen elämismaailman sekä lähiympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistaminen ja hyödyntäminen liittävät kestävän kehityksen kasvatuksen aitoon toimintaympäristöön.12

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa5 kulttuuri näkyy monin tavoin. Perusopetuksen tavoitteena on, että oppilaat oppivat omasta kulttuuristaan ja kulttuurien rikkaudesta. Lapsia, ja meitä kaikkia, ympäröi yhä monipuolisempi kulttuurinen ympäristö. Ymmärrys ja taidot tulevatkin tarpeeseen, ja opittavaa on paljon. Jotta kulttuuriympäristökasvatus olisi monipuolista ja tavoitteisiin päästäisiin, täytyy resursseja löytyä muualtakin kuin perusopetuksen parista.

Kestävän kehityksen kasvatusta ja kulttuuriympäristökasvatusta ei ole resursoitu yhtä selkeästi kuin vaikkapa taidekasvatusta. Esimerkiksi hankerahoilla on kuitenkin saatu paljon aikaan. Toisaalta kestävän kehityksen kasvatus on ammentanut monipuolisesta taide- ja kulttuurikasvatuksesta ja toisaalta taide- ja kulttuurikasvatuksen puolelle on tuotu kestävän kehityksen laajempaa näkökulmaa.

Kattavaa kulttuurikasvatusta on mahdollista toteuttaa, mikäli kunnan voimavaroihin yhdistetään yhdistysten osaaminen ja kuntalaisten taidot sekä tiedot.”

- Anu Taivainen, Aurinkoinen Tulevaisuus ry