Kestävän kehityksen kasvatus varhaiskasvatuksessa

Siimapuiston päiväkoti on vantaalainen kestävän kehityksen edelläkävijä. Selvitimme, miten ympäristökasvatus näkyy varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa ja tavoitteissa sekä miten kunnan arvot ja kestävän kehityksen työ heijastuvat päiväkotien arkeen Vantaalla.

Haastattelut

  • Leena Lahtinen, päiväkodin johtaja, Siimapuiston päiväkoti

  • Teea Markkula, ympäristöpäällikkö, Vantaan kaupungin sivistystoimi

 

 

Varhaiskasvatuksen ohjaus

Kansallisella tasolla varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirtyivät vuoden 2013 alussa sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) opetus- ja kulttuuriministeriöön (OKM). Näin ollen koko kasvatus- ja koulutusjärjestelmä on yhden ministeriön hallinnon alla.

Muutoksen myötä myös päivähoitolaki päivitetään. Tarkoituksena on saada uusi varhaiskasvatusta koskeva lainsäädäntö voimaan 1.1.2015. Saman ministeriön alaisuudessa kasvatus- ja koulutusjärjestelmä muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, mikä helpottaa myös katkeamattoman ympäristökasvatuspolun viitoittamista. Monissa kunnissa vastaava hallinnon uudistus on toteutettu jo aikaisemmin.