Kirjallisuus

1 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma, 22.6.2011. http://valtioneuvosto.fi/hallitus/hallitusohjelma/pdf/fi.pdf

 

2. Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006–2014. Kestävän kehityksen toimikunnan

koulutusjaosto15.3.2006.

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=48169&lan=sv

 

3. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus,2005. Oppaita 56. http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/7eef5448-e8a3-4887-ab97-19719ea74066

 

4. Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja. 2002:9. http://pre20031103.stm.fi/suomi/pao/varhais2/kasvatus.pdf

 

5. Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma. Opetuslautakunta 18.12.2012

http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/84881_www_Vantaan_varhaiskasvatussuunnitelma.pdf