Kirjallisuus

1. Tbilisi Declaration. 1977.

http://www.gdrc.org/uem/ee/tbilisi.html

 

2. Agenda 21. United Nations Conference on Environment & Development

Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992. http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf

 

3 The Future We Want. Resolution adopted by the General Assembly. United Nations. http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html

 

4. Renewed EU sustainable development strategy. Council of the European Union. Brussels, 9 June 2006. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st10/st10117.en06.pdf

 

5. Kestävä kehitys – Pohjolan uusi suunta. Tarkistettu strategia tavoitteineen ja painopistealueineen vuosiksi 2009–2012. http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2009-728

 

6. Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa. Baltic 21E -ohjelman toimeenpano sekä kansallinen strategia YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä (2005–2014) varten. Opetusministeriln työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:6. http://www.minedu.fi/export/sites/prod.yhteinenkasitys.fi/OPM/Julkaisut/...