Kirjallisuus

1. Agenda 21. United Nations Conference on Environment & Development

Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992. http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf

 

2. Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006–2014. Kestävän kehityksen toimikunnan

koulutusjaosto15.3.2006.

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=48169&lan=sv

 

3. The Future We Want. Resolution adopted by the General Assembly. United Nations. http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html

 

4. Kestävä kehitys – Pohjolan uusi suunta. Tarkistettu strategia tavoitteineen ja painopistealueineen vuosiksi 2009–2012. http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2009-728

 

5. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Opetushallitus. http://www.oph.fi/download/139848_pops_web.pdf

 

6. OPS 2016. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. http://www.oph.fi/ops2016

 

7. Kansallisten kestävää kehitystä edistävien kasvatuksen ja koulutuksen strategioiden toimeenpanon arviointi. Gaia Consulting Oy. 11.10.2012.

 

8. LYKE-verkosto. http://www.luontokoulut.fi/lyke.php

 

9. Opetussuunnitelmat. http://www.hel.fi/hki/opev/fi/Peruskoulut/Opetussuunnitelmat

 

10. Perusopetus. http://www.hameenkyro.fi/palvelut/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/

 

11. Kulttuuripolitiikan strategia 2020. Opetusministeriön julkaisuja 2009:12. http://www.minedu.fi/export/sites/prod.yhteinenkasitys.fi/OPM/Julkaisut/...

 

12. Tani, S., Cantell, H., Koskinen, S., Nordström, H. & Wolff, L-A. 2007. Kokonaisvaltaisuuden haaste – näkökulmia ympäristökasvatuksen kulttuuriseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen. Kasvatus 38 (3), 199–211.