Kuntataso – mahdollisuudet vaikka mihin

Kunnilla ja yksittäisillä toimipisteillä on suuri valta oppilaitosten, koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen toiminnan toteuttamisessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus eivät voi velvoittaa yksittäisiä toimijoita. Kuntaliitolta ja kunnilta toivotaankin aktiivista otetta asian edistämiseksi.

Kuntaliitolla olisi mahdollisuus vaikuttaa kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin paremmin kuin esimerkiksi Opetushallituksella. Jos kunta on sitoutunut kestävän kehityksen työhön, silloin myös koulut sitoutuvat työhön.

- Henni Axelin, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö

Kestävän kehityksen kasvatus näkyykin monien kuntien omissa opetussuunnitelmissa.

Esimerkiksi Helsingin peruskoulujen arvopohjaan kuuluu kestävään kehitykseen sitoutuminen sekä kasvaminen ottamaan vastuu ympäristöstä ja tulevaisuudesta. Aihekokonaisuus Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta näkyy oppimisympäristössä ja toimintakulttuurissa, työtavoissa, oppilaiden osallisuudessa, ohjauksessa ja oppilashuollossa. Kaikilla kouluilla on myös ympäristöohjelma.

Aihekokonaisuus voi toteutua esimerkiksi seuraavien teemojen kautta:

  • 1–2 luokat Iloa ympäristöstä ja ympäristölle

  • 3–4 luokat Ympäristön tutkiminen ja vaaliminen

  • 5–6 luokat Elämä kaupunkiympäristössä

  • 7–9 luokat Kriittinen kuluttaja tulevaisuuden rakentaja.9

Hämeenkyrön perusopetuksen arvoperustaan kuuluvat ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteen ymmärtäminen ja kunnioittaminen sekä kestävän kehityksen periaatteen noudattaminen. Sekä valtakunnallisen että kunnallisen arvopohjan tulee näkyä koulujen arkipäivässä, opetuksen tavoitteissa, oppiaineiden sisällöissä että kasvatuksessa kauttaaltaan.10

Koulujen mahdollisuudet toteuttaa kestävän kehityksen kasvatusta opetuksessa ja koulun toimintakulttuurissa ovat hyvät. Opetusohjelma sekä kansalliset ja kunnalliset strategiat tukevat työtä, ja rehtoreilla on mahdollisuus päättää koulun opetuksellisista painopisteistä ja rahan käytöstä.

Vapaudella on hyvät ja huonot puolensa. Koulu voi lähteä todella edistämään asiaa ja tehdä paljon. Toisaalta on mahdollista jättää asia suunnilleen siihen mitä lähinnä biologian oppikirjat sisältävät.

 

Yksittäisellä koululla on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa toimintakulttuuriinsa sekä kasvatus- ja opetussisältöihin. Tärkeintä on, että toiminta perustuu opetussuunnitelmiin. Tämä on yksi suomalaisen koulujärjestelmän menestyksen salaisuuksia. Toimimme luottamusyhteiskunnassa, jossa hyvin koulutetuille työntekijöille annetaan mm. pedagogista vapautta ja luotetaan heidän ammattitaitoonsa ylintä opetushallintoa myöten. 

Annukka Alppi, rehtori, Mahnalan Ympäristökoulu

Ei ympäristökasvatus sinänsä vaadi lisäresursseja, se on osa opetus- ja kasvatustyötä. Alussa, kun opetussuunnitelmaa tehtiin, ympäristötyö tuntui ehkä ylimääräiseltä. Asiasta keskusteltiin työyhteisössä ja todettiin, että se on osa koulun OPSia ja opettajan perustyötä, ja kielteinen asenne on nyt hävinnyt. Joka lukuvuosi tehdään koulun toimintasuunnitelma, johon kirjataan ympäristötavoitteet. Väki on meillä hyvin sitoutunutta.

- Osmo Korhonen, rehtori, Torpparinmäen peruskoulu