Paikallistaso

Kunnat

 • Palvelutarpeiden määritys ja työn resursointi

 • Johtaminen sekä strategia-, imago-, viestintä- ja ohjelmatyö

 • Toimialojen ja henkilöstön vastuunjaon ja osaamisen varmistaminen

 • Formaali opetus

 

Hankkeet

 • Kehitystyö kasvatuksen, koulutuksen, ympäristönsuojelun, vapaa-ajan, viestinnän, matkailun ja ympäristövastuullisen elinkeinoelämän aloilla

 

Kolmas sektori

 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Osaamis- ja oppimisympäristön kehittäminen

 • Välineiden ja tuen tarjoaminen

 • Nonformaali opetus

 

Ammatinharjoittajat

 • Yhteistyö koulujen kanssa

 • Osaamis- ja oppimisympäristön kehittäminen

 

Ammatillinen koulutus ja tutkimus

 • Toimintaympäristön kehittäminen

 • Koulutus