Paikallistaso

Kunnat

  • Palvelutarpeiden määritys ja työn resursointi

  • Johtaminen sekä strategia-, imago-, viestintä- ja ohjelmatyö

  • Toimialojen ja henkilöstön vastuunjaon ja osaamisen varmistaminen

  • Formaali opetus

 

Hankkeet

  • Kehitystyö kasvatuksen, koulutuksen, ympäristönsuojelun, vapaa-ajan, viestinnän, matkailun ja ympäristövastuullisen elinkeinoelämän aloilla

 

Kolmas sektori

  • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

  • Osaamis- ja oppimisympäristön kehittäminen

  • Välineiden ja tuen tarjoaminen

  • Nonformaali opetus

 

Ammatinharjoittajat

  • Yhteistyö koulujen kanssa

  • Osaamis- ja oppimisympäristön kehittäminen

 

Ammatillinen koulutus ja tutkimus

  • Toimintaympäristön kehittäminen

  • Koulutus