Selkeyttä kansalliseen ohjaukseen

Kestävän kehityksen kasvatuksen kansainväliset tavoitteet toteutuvat varhaiskasvatuksessa osittain, mutta systemaattista toimeenpanoa tai seurantaa niiden suhteen ei ole. Tavoitteita ei myöskään välttämättä tunneta kentällä hyvin. Kansallisia asiakirjoja seurataan tarkemmin, joten olisi tärkeää saada kansainväliset tavoitteet näkyvästi mukaan niihin ja sitä kautta kunnallisiin linjauksiin ja tavoitteisiin.

Keskeisessä asemassa ovat tällä hetkellä työstettävä varhaiskasvatuslaki ja siihen liittyvät asetukset sekä uudistettavat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Toivottavaa on, että uudet asiakirjat toisivat toiminnalle selkeitä raameja ja tavoitteita.

Kestävän kehityksen kasvatus ja sen toimeenpano varhaiskasvatuksen osalta on tällä hetkellä heikosti esillä kansallisen ohjauksen tasolla. Kunnilla ja yksittäisillä toimipisteillä onkin suuri valta päiväkotien kestävän kehityksen toiminnan toteuttamisessa.

Strategiatason heikosta asemasta huolimatta varhaiskasvatuksessa tehdään kestävän kehityksen työtä. Sen kantavana voimana on usein kunnan arvot ja tavoitteet tai innostunut henkilökunta, joka kokee kestävän kehityksen työn tärkeänä ja itseisarvoisena toimintana.

Valtakunnallisesti varhaiskasvatusta ohjaavat:

 • Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista

 • Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

 • Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet

 • Päivähoitolaki

 • Perusopetuslaki

Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavat myös kunnalliset ohjelmat, määräykset ja varhaiskasvatussuunnitelmat. Ne ovat kuntakohtaisia ja saattavat vaihdella.

 • Kunnan varhaiskasvatuksen linjaukset ja strategiat

 • Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

 • Kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma

 • Yksikön varhaiskasvatussuunnitelma

 • Yksikön esiopetussuunnitelma

 • Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja lapsen esiopetuksen suunnitelma