Tavoitteet todeksi

Vastuu kestävän kehityksen kasvatuksesta on jakautunut useille taholla niin valtion- ja aluehallinnossa kuin kunnissakin. Ohjaavat asiakirjat antavat perustan kestävän kehityksen kasvatuksen työlle ja mahdollistavat erilaiset toimenpiteet. Olennaista on, että asiakirjojen linjaukset ja tavoitteet tehdään tunnetuiksi ja että asiakirjojen tavoitteet jalkautetaan kaikilla tasoilla omiin ohjelmiin ja rakenteisiin. Tarvitaan tavoitteiden konkreettisuutta, tavoitteisiin sitoutumista ja toiminnan läpinäkyvyyttä.

 

Jotta tavoitteisiin päästäisiin, tarvitaan riittävästi henkilöresursseja. Nykytilanteessa abstrakteja tavoitteita on runsaasti, mutta tämä ei näy vastuuhenkilöiden työajassa. Resurssien puutetta on osittain onnistuttu paikkaamaan alueellisella yhteistyöllä.

 

Hankkeet auttavat edistämään tärkeäksi koettuja asioita, erityisesti kun käytössä on niukasti henkilöresursseja. Jatkuvuuteen tulee kuitenkin kiinnittää huomiota. Myös hankkeiden päätyttyä tarvitaan aktiivisuutta ja resursseja tulosten hyödyntämisessä ja työn jatkamisessa. Alueellisten ympäristökasvatusverkostojen, maakuntien liittojen, ELY-keskusten ja kuntien vastuunottoa tarvitaan.